459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Koktání, koktavost

Popis koktání

Fyziologie (jak to má fungovat)

Řeč je zvukový projev člověka, který slouží ke vzájemné komunikaci. Všechny činnosti související s řečí jsou řízeny mozkem. Centrum řeči se nachází v mozkové kůře, odkud vychází signály do svalů plic, hrtanu, jazyka a obličeje, které se podílejí právě na tvorbě zvuků. A to tak, že vzduch vycházející z plic prochází mezi hlasivkami v hrtanu a nakonec je definitivně dokončen ústní dutinou a jazykem.

Etiopatogeneze (příčiny a mechanizmus onemocnění)

Koktání je porucha řeči, kdy dochází k neúmyslnému přerušování plynulosti mluveného projevu. Nejčastěji dochází k opakování jednotlivých slabik nebo části slov.

Příčiny

  • vývojová porucha
  • reakce na traumatický zážitek, vnitřní (nevyřešené, potlačené) strachy, obavy, sebeobviňování, pocity viny
  • zranění hlavy (např. otřes mozku)
  • cévní mozková příhoda, mrtvice mozku (strach, zmatenost, pokleslý jeden ústní koutek, jazyk k jedné straně, poruchy řeči, necitlivost jedné poloviny tváře, poruchy vidění, bolest hlavy, poruchy paměti, motání hlavy, poruchy pohybu jedné poloviny těla, ochrnutí)
  • lehká mozková dysfunkce, LMD (různé projevy: poruch čtení, psaní, komunikace, pozornosti, počítání hyperaktivity, poruchy řeči)
  • rakovina mozku a míchy (bolest hlavy, motání hlavy, zvracení, poruchy pohybu, zraku, sluchu, epilepsie, ospalost, ztráty vědomí, změna chování, osobnosti)

Příznaky

Přerušování a prodlužování slov opakováním slabik nebo částí slov při mluveném projevu.

Komplikace

Psychický a sociální tlak, potíže se začleněním do kolektivu (častěji u dětí).

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Nejčastější léčbou je nácvik plynulé řeči. Pomoci může docházení k odborníkovi, který pacienta učí vědomě kontrolovat dech a artikulaci. Celkově se zpomaluje tempo řeči, aby bylo pro pacienta jednodušší mluvit plynule.

Neméně účinnou pomocí může být i psychoterapie a možné rozklíčování příčiny.

(Informační zdroje stránky)