459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Koktání, koktavost

Popis koktání

Fyziologie (jak to má fungovat)

Řeč je zvukový projev člověka, který slouží ke vzájemné komunikaci. Všechny činnosti související s řečí jsou řízeny mozkem. Centrum řeči se nachází v mozkové kůře, odkud vychází signály do svalů plic, hrtanu, jazyka a obličeje, které se podílejí právě na tvorbě zvuků. A to tak, že vzduch vycházející z plic prochází mezi hlasivkami v hrtanu a nakonec je definitivně dokončen ústní dutinou a jazykem.

Etiopatogeneze (příčiny a mechanizmus onemocnění)

Koktání je porucha řeči, kdy dochází k neúmyslnému přerušování plynulosti mluveného projevu. Nejčastěji dochází k opakování jednotlivých slabik nebo části slov.

Příčiny

  • vývojová porucha
  • reakce na traumatický zážitek, vnitřní (nevyřešené, potlačené) strachy, obavy, sebeobviňování, pocity viny
  • zranění hlavy (např. otřes mozku)
  • cévní mozková příhoda, mrtvice mozku (strach, zmatenost, pokleslý jeden ústní koutek, jazyk k jedné straně, poruchy řeči, necitlivost jedné poloviny tváře, poruchy vidění, bolest hlavy, poruchy paměti, motání hlavy, poruchy pohybu jedné poloviny těla, ochrnutí)
  • lehká mozková dysfunkce, LMD (různé projevy: poruch čtení, psaní, komunikace, pozornosti, počítání hyperaktivity, poruchy řeči)
  • rakovina mozku a míchy (bolest hlavy, motání hlavy, zvracení, poruchy pohybu, zraku, sluchu, epilepsie, ospalost, ztráty vědomí, změna chování, osobnosti)

Příznaky

Přerušování a prodlužování slov opakováním slabik nebo částí slov při mluveném projevu.

Komplikace

Psychický a sociální tlak, potíže se začleněním do kolektivu (častěji u dětí).

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Nejčastější léčbou je nácvik plynulé řeči. Pomoci může docházení k odborníkovi, který pacienta učí vědomě kontrolovat dech a artikulaci. Celkově se zpomaluje tempo řeči, aby bylo pro pacienta jednodušší mluvit plynule.

Neméně účinnou pomocí může být i psychoterapie a možné rozklíčování příčiny.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

(Informační zdroje stránky)